Yenileme İşlemleri

/Yenileme İşlemleri
Yenileme İşlemleri2017-07-19T11:59:26+03:00

YENİLEME İŞLEMLERİ

– Marka koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır ve onar yıllık dönemlerle tescilin yenilenmesi halinde uzatılabilmektedir. Koruma süresinin bitiminden itibaren altı aylık süre içerisinde tescili yenilenmeyen markalar hükümsüz sayılmaktadır.

– Yenileme isteminin yapılması ve yenileme harç ve ücretinin ödenmesi, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki altı ay içinde gerçekleştirilmektedir. Bu sürenin geçirilmesi durumunda yenileme istemi, altı aylık süre uzatımı içinde ek bir ücretin ödenmesi koşuluyla da yapılabilmektedir.