Patent Tescil

Patent Tescil2017-07-19T11:56:48+03:00

PATENT TESCİL

Yenilikçi, çözüm üreten buluşların patent tesciliyle korunması gerekmektedir. Patent tescili sadece tescil edildiği ülke için koruma sağlar. Türkiye’de tescil edilmiş bir patent, sadece Türkiye sınırları içinde hak sahipliği doğurur. Patent, teknik bir soruna bir çözüm getiren ya da bir ürün veya işlemin yapılmasını yeni bir yolla tanımlayan bir ürün ya da bir proses/usul olarak tanımlanabilecek bir buluş için verilen inhisari bir haktır; yani bir çeşit tekel hakkıdır. Patent tescili, buluş/başvuru sahibine buluş konusu olan ürünü veya usulü kamuya açıklaması karşılığında, belirli bir süre boyunca kullanması, için devlet tarafından sağlanan bir inhisari haktır. Süresi 20 yıldır. Bu süreden sonra buluşun konusu kamunun malı sayılır.

Bir buluşun patent ile korunabilmesi için üç kriter aranır:

  • mutlak yenilik (dünya çapında),
    § buluş basamağı,
    § sanayiye uygulanabilirlik

Yenilik; patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı, sözlü veya başka bir şekilde açıklanmamış olmasını ifade eder.

Tekniğin bilinen durumunun aşılması ise; buluşun ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından tekniğin bilinen durumundan açıkça çıkartılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleşmiş olmasını ifade eder. Bir başka değişle, tekniğin bilinen durumunu aşmak ortaya konulan buluş sayesinde konuyla ilgili olarak mevcut bilginin ilerisine geçilmesidir.
Son olarak sanayiye uygulanabilir olma; buluşun tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir olmasıdır.

Kurtuluş patent, patent vekilleri, buluşunuzun öncelikle Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde kararname hükümleri uyarınca tescil edilebilir olup olmadığ yönünden inceler ve bu konuda size detaylı bilgi verir.
Kurtuluş patent uzmanları, buluşunuzun patent olarak tescil edilebilir nitelikte olduğu kanaatine varırsa incelemeli veya incelemesiz patent sistemlerinden hangisinin tercih edileceği konusunda karar vermeniz için ihtiyaçlarınız ve buluşun maliyeti göz önüne alınarak yönlendirme yapar.

Buluş patent alabilir nitelikte değilse faydalı model olarak tescil edilebilirliği analiz edilerek size bu olasılık hakkında bilgi verilerek tavsiyede bulunulur.