Resmi Marka Bülteninde Yayınlanan Benzer Marka Başvurularına İtiraz

Resmi Marka Bülteninde Yayınlanan Benzer Marka Başvurularına İtiraz2017-07-19T12:02:36+03:00

RESMİ MARKA BÜLTENİNDE YAYINLANAN BENZER MARKA BAŞVURULARINA İTİRAZ

Türk Patent Enstitüsü Resmi Marka Bülteni’nde yayınlanan markaların tümü kesinlikle tescil edilebilir anlamına gelmemektedir. Marka Mevzuatı’na göre, Türk Patent Enstitüsü incelemesinden geçen başvurular 3 ay süre ile ilan edilmekte ve ilan süresi içerisinde haksız rekabet ve benzerlik oluşturan başvurulara itiraz edilebilmektedir
Kurtuluş Marka, bu benzer marka başvurularına itiraz aşamasında size yardımcı olacaktır.