Endüstriyel Tasarım Tescili

/Endüstriyel Tasarım Tescili
Endüstriyel Tasarım Tescili2017-07-19T11:55:09+03:00

ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLİ

Bir nesnenin görsel özelliklerini, dekoratif veya estetik bütününü endüstriyel tasarım tescili ile koruyabilirsiniz.

Endüstriyel tasarım, bir nesnenin dekoratif veya estetik bütünüdür. Bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin görme ve dokunma duyularıyla algılanan özellikleri, endüstriyel tasarım tescili ile korunur. Ürün, bileşik bir sistem veya bunu oluşturan parçalar, setler, takımlar, ambalajlar, ambalajların üzerindeki desenler olabilir. Endüstriyel tasarım koruması; gerek endüstri, gerek el sanatları gibi oldukça geniş bir sahaya hitap etmekte olup, teknik ve tıbbi enstrümanlardan saatlere, mücevherlere, elektrikli ev aletlerine, tekstil ürünlerine kadar pek çok ürün için geçerli olabilir.

Endüstriyel tasarım tescili ile sağlanan koruma, başvuru tarihiden itibaren 25 yılı kapsar.

Endüstriyel tasarımlar sadece tescil edildikleri ülkeler için koruma sağlar. Bu itibarla Türkiye’de tescil edilmiş bir endüstriyel tasarım sadece Türkiye sınırları içinde geçerlidir.

Deriş’in patent ve marka vekillerinden oluşan tasarım ekibi ile müvekkilerine endüstriyel tasarımların tescil edilebilirliğinin araştırılması ve görüş verilmesi, endüstriyel tasarım tarifnamesinin hazırlanması, endüstriyel tasarım portföyü yönetimi, yurtiçi ve yurtdışı tescil stratejilerini belirlenmesi, tasarım başvurusu ve tescil işlemleri, red kararlarına ve 3. Şahıs itirazlarına karşı cevap ve görüş sunulması ile tasarım yenilemeleri takip gibi konularda oldukça kapsamlı ve teknoloji destekli hizmet vermektedir.