Marka Tescili

Marka Tescili2017-07-19T11:53:24+03:00

MARKA TESCİL

Sınai mülkiyet açısından “Marka”, bir şirketin ya da kişinin ürettiği ürün veya hizmeti diğerlerinden ayırt etmeye yarayan bir işarettir. Marka sanıldığının aksine sadece yazı ile ifade edilen bir işaret değildir. Bir kelime, şekil, logo gibi kağıda basılarak çoğaltılabilen bir

ifade olabildiği gibi sesler ya da melodiler de marka olarak kullanılabilir.

Markanın hukuki olarak korunur halde olabilmesi için tescilli olması gerekmektedir. Markalar, 556 sayılı markaların korunması hakkında K.H.K hükümlerine göre korunmaktadır. Ve Türk Patent Enstitüsü, Marka tescili konusunda ülkemizde tek yetkili kurumdur.

Marka pazarda başarı kazandıkça rakipler ya da kötü niyetli girişimciler tarafından taklit edilme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Hukuki olarak bunu engellemek için tek yol markanın tescille korunmasıdır. Taklit markalar konusunda mahkemeler;

Markalar, faaliyet alanlarına göre bir uluslar arası sınıflandırma sistemine göre tescil edilirler.

Ör: İlgili marka fırıncılıkla ilgili bir alanda kullanılacaksa …’ncı sınıfta, mağazacılıkla ilgili bir alanda kullanılacaksa da 35’nci sınıfta tescil edilmelidir.

Bir markanın birden fazla sınıfta tescil imkanı vardır. Dolayısıyla tescille korumak istediğiniz markanız hakkında başvurudan önce bir araştırma yapılmalıdır. Bu araştırma, gereksiz yere yapılacak masraflar ve harcanacak zamanın daha doğru kullanılmasını sağlayacaktır.

Markalar sadece tescil edildikleri ülkede korunurlar. Türkiye’de tescili yapılan bir marka sadece Türkiye’de koruma sağlar.

Marka tescil süreci Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan başvuru ile başlar. TPE uzmanlarınca yapılacak incelemenin ardından, benzerlik ve marka olma kriterleri açısından değerlendirilir.

Uygun görülmesi halinde, kamuoyunun bilgisine sunulmak üzere Resmi Markalar Bülteninde yayınlanır. Herhangi bir itiraz gelmemesi durumunda, TPE marka tescil belgesini düzenleyerek hak sahibine ulaştırır.

Tüm bu süreç (Herhangi bir itiraz gelmemesi halinde ) yaklaşık 11 ay sürmektedir. Ancak tescil başvurusu TPE’ye ulaştığı an itibariyle hak, başvuru sahibindedir. Marka tescil belgesinin geçerlilik süresi 10 yıldır. Her 10 yılda bir, ilgili harçlar yatırılarak marka tescilini uzatmak mümkündür.

Tescilli Markalar diğer taşınır ya da taşınmaz mallar gibi alınıp satılabilir, kiraya verilebilir hatta miras yoluyla nesilden nesile aktarılabilir.