Tanınmış Marka

/Tanınmış Marka
Tanınmış Marka2017-07-19T11:54:01+03:00

TANINMIŞ MARKA

Markalar tescil edildikleri sınıflarda korunur ve kullanılabilirler. Bu nedenle, tescilli bir marka ile aynı işareti, tescil edilmediği diğer sınıflarda tescil ettirmek mümkündür. Ancak tanınmış markalar bunun istisnasını oluşturmaktadır. Zira tanınmış markalar, tescil edilmedikleri sınıflarda ve hatta tescilsiz olsalar dahi korunurlar.
Tanınmış marka 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’da tanımlanmamıştır. Doktrinde çeşitli tanımlar yapılmıştır. Genellikle tanınmış markalar; üstün ticari değere sahip, reklam gücü yüksek, kalite sembolü haline gelmiş, markayı taşıyan mal ya da hizmetlerle ilgili çevre dışında, o mal ya da hizmetle ilgisi olmayan kişilerce de bilinen, taklit edilen markalar olarak tanımlanmaktadır.