ÜNVAN VE NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ

– Bir marka sahibinin unvanının veya nev’inin değişmesi halinde bu değişikliğin Sicile kaydedilmesi için bir takım belgeler ile birlikte Enstitüye başvuruda bulunulması zorunludur:

– Unvan veya nev’i değişikliğinin Sicil kaydı tek ücret alınmak suretiyle marka sahibi adına kayıtlı tüm marka tescil başvuruları ve markalarına uygulanmaktadır.