TPE Kararlarına İtiraz

TPE Kararlarına İtiraz2017-07-19T11:58:59+03:00

TPE KARARLARINA İTİRAZ

Tescili için gerçekleştirilen başvuruları, Türk Patent Ensititüsü ( TPE ) kendi uzmanları aracılığı ile araştırma ve şekilsel inceleme tabi tutmaktadır. Yapılan incelemeler sonrasın da, yapılan resmi başvurular Türk Patent Ensititüsü ( TPE ) tarafından red edilebilmektedir. Bu red bildirimlerine istinaden verilen kararlara resmi süreler içerisin de itiraz edilmesi gerekmektedir.
Kurtuluş Marka, bu kararlara itiraz aşamasında size yardımcı olacaktır.